Grupa 2 zakończyła udział w szkoleniu zawodowym

Z radością informujemy, że w ostatnim tygodniu uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy 2 zakończyli swój udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Sprzedawca z elementami obsługi klienta”. Szkolenie to zostało podzielone na 10 spotkań po 8 godzin, a więc łącznie wyniosło 80 godzin.

Tematyka szkolenia została opracowana na podstawie informacji uzyskanych podczas realizacji pozostałych form wsparcia, gdzie wzięto pod uwagę między innymi potrzeby właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy oraz indywidualne predyspozycje uczestników projektu. Uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/razem-ku-aktywnosci/