Czym zajmuje się Fundacja Instytut Edukacji?

Czy wiecie, że Fundacja Instytut Edukacji to nie tylko organizacja? To prawdziwa misja 👨🏻‍💻

Nasze cele są klarowne i ambitne, a nasza praca ma na celu nie tylko rozwój gospodarczy, ale również budowanie społeczeństwa świadomego i zaangażowanego 👤

Edukacja, wspieranie inicjatyw rozwojowych, integracja europejska, ochrona praw człowieka, badania społeczno-gospodarcze – to tylko część obszarów, na których działamy 📚

Nasza Fundacja:

🏃 propaguje kulturę fizyczną i sport

💼 wspiera aktywizację zawodową

💙 promuje wolontariat i społeczną odpowiedzialność biznesu

Razem tworzymy lepszą przyszłość! ☺️