„Czas na nowe kwalifikacje”: Grupa z Sędka zakończyła swój udział w projekcie

Uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z miejscowości Sędek (województwo świętokrzyskie) wraz z dniem 14 marca ukończyli realizację ostatniego modułu w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”.

Zajęcia realizowane były w formie 44 spotkań po 8 godzin dziennie, a do zakresu tematycznego zaliczały się między innymi: podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, język obcy zawodowy czy też organizowanie pracy małych zespołów.

Gratulacje dla wszystkich uczestników, życzymy Państwu wielu sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym!