„Czas na nowe kwalifikacje”: Grupa z Buska-Zdroju kończy realizację czwartego modułu

Uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z miejscowości Busko-Zdrój (województwo świętokrzyskie) w dniu jutrzejszym ukończą realizację czwartego modułu, który dotyczy eksploatacji urządzeń peryferyjnych.

Kolejne moduły przewidziane w ramach realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.02 to między innymi naprawa urządzeń techniki komputerowej czy też montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.

Po ukończeniu realizacji ostatniego modułu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, co będzie wiązało się z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.