Fundacja umożliwia wymianę doświadczeń i informacji między różnymi sferami życia gospodarczego i partnerami zarówno w kraju, jak i za granicą.