Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego.