WYRUSZMY „RAZEM KU AKTYWNOŚCI”!

Projekt „Razem ku aktywności” adresowany jest dla 48 osób w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osób bez kwalifikacji zawodowych oraz osób bez doświadczenia zawodowego. Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących miasto Bytom, województwo śląskie. Kliknij i dowiedź się więcej!

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej u min. 90% z 48 osób (29K, 19M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych obejmujących: diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów U z opracowaniem IŚR, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, staże i pośrednictwo pracy.

Projekt „Razem ku aktywności!” realizowany jest przez Fundację Instytut Edukacji (Lider) oraz Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM (Partner) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  2. Poradnictwo psychologiczne
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Warsztaty kompetencji społecznych
  5. Staże zawodowe
  6. Pośrednictwo pracy

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

• bezpłatne szkolenia zawodowe oraz szkolenia z branży IT z egzaminem prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
• materiały dydaktyczne,
• catering,
• stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
• 3-miesięczne staże zawodowe
• zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia dla 50 % Uczestników Projektu

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

ul. Armii Krajowej 220 lok. 1/111,
43-316 Bielsko- Biała

tel. +48 661 451 895
e-mail: agnieszkak@instytut-edukacji.org