Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie opolskie_2018-09-19_140918-1024x117.jpg

W ramach projektu „Kompas Kariery” nr RPOP.07.02.00-16-0035/18, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020  na terenie województwa opolskiego.

Fundacja Instytut Edukacji prowadziła SZKOLENIA ZAWODOWE w formie zajęć grupowych podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla 36 osób w wymiarze łącznym 240 godzin lekcyjnych.

Kierunek szkolenia: Pracownik biurowy z elementami logistyki

Zakres tematyczny:

 • sporządzanie pism,
 • prowadzenie korespondencji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • elementy logistyki

Kierunek szkolenia: Kadry i płace

Zakres tematyczny:

 • sporządzanie listy płac,
 • ustalanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie teczki osobowej,
 • czas pracy,
 • Kodeks Pracy

Kierunek szkolenia: Obsługa klienta

Zakres tematyczny:

 • standardy dot. obsługi klienta,
 • rozmowa z klientem,
 • sytuacje konfliktowe