W ramach realizacji projektu „POSTAW NA AKTYWNOŚĆ” NR PROJEKTU RPMA.09.01.00-14-a775/18 na terenie województwa mazowieckiego.

Fundacja Instytut Edukacji organizowała PORADY SPECJALISTYCZNE dla 36 Uczestników przeprowadzając 144 godzin spotkań w tym 72 godziny konsultacji z prawnikiem oraz 72 godziny konsultacji z pedagogiem.

Zakres tematyczny „Porady specjalistyczne”:

  • Pomoc w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
  • Podniesienie kompetencji społecznych, umożliwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.
  • Radzenie sobie ze stresem.
  • Przełamanie postaw bezradności i bierności społecznej. 
  • Poprawa samopoczucia i wizerunku w społeczeństwie. 
  • Radzenie sobie z pojawiającymi się problemami.