W ramach realizacji projektu „Otwórz się na przyszłość!” RPMA.09.01.00-14-a804/18 na terenie województwa mazowieckiego.

Fundacja Instytut Edukacji prowadziła usługę w zakresie SZKOLENIA ZAWODOWEGO „Pracownik Biurowy” dla 13 Uczestników w powiecie płockim realizując 80 godzin szkoleniowych. Grupę docelową stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osoby bierne zawodowo, bezrobotne, uczące się i pracujące.