W ramach realizowanego projektu „Działamy, włączamy!” nr RPMA.09.01.00-14-A539/18 na terenie województwa mazowieckiego.

Fundacja Instytut Edukacji prowadziła usługę w zakresie SZKOLENIA ZAWODOWEGO dla 9 Uczestników w miejscowości Ciechanów.

Kierunek szkolenia: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości.

Zakres tematyczny zajęć:

  1. Organizacja pracy biurowej, przepływ informacji i korespondencji. 
  2. Kultura zawodu.
  3. Zagadnienia biurowe – organizacja spotkań i zebrań, obieg dokumentów.
  4. Podstawowe zagadnienia prawne.
  5. Zasady komunikacji.
  6. Prawo pracy i bhp z najnowszymi zmianami.
  7. Podstawy rachunkowości finansowej.
  8. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości.
  9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  10. Obsługa komputera.