RUSZAJĄ WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Już w ten weekend ruszają warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Nie daj się wykluczeniu”. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 16 godzin grupowych warsztatów, aby nabyć nowe lub rozwinąć kompetencje.

Podczas warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych poruszane są następujące kwestie:

  • trening asertywności
  • radzenie sobie ze stresem (rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych)
  • autoprezentacja (znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej) – do wyboru (zgodnie z IŚR);
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
  • analiza lokalnego rynku pracy.

Od Uczestników wymagana jest co najmniej 80% frekwencja. Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Nie daj się wykluczeniu”.