RAZEM KU AKTYWNOŚCI: ZWIĘKSZ SWOJĄ ZAWODOWĄ AKTYWNOŚĆ

Szukasz bezpłatnych możliwości rozwoju zawodowego? Weź udział w projekcie „Razem ku aktywności”. Dołącz do grona osób, które zwiększają swoje predyspozycje społeczne i zawodowe, dzięki udziałowi w formach wsparcia udzielanych w ramach projektu. Dowiedz się więcej i zgłoś się!

Projekt „Razem ku aktywności” adresowany jest dla 48 osób w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych. Projekt kierowany jest m.in. do osób z niepełnosprawnościami, osób bez kwalifikacji zawodowych oraz osób bez doświadczenia zawodowego. W projekcie mogą wziąć udział tylko osoby zamieszkujące miasto Bytom, województwo śląskie.

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu to diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. W kolejnych etapach także poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

Wśród korzyści dla uczestników wymienić warto także:

• bezpłatne szkolenia zawodowe oraz szkolenia z branży IT z egzaminem prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
• materiały dydaktyczne,
• catering,
• stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
• 3-miesięczne staże zawodowe
• zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia dla 50 % Uczestników Projektu

Zgłoś swój udział w projekcie bezpośrednio w biurze projektu ul. Armii Krajowej 220 lok. 1/111,Bielsko- Biała lub telefonicznie +48 661 451 895. Swoje zgłoszenie możesz wysłać także na adres e-mail: agnieszkak@instytut-edukacji.org.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Razem ku aktywności!”.