Kierunek szkolenia: Pracownik biurowy

Zakres tematyczny:

  • praca biurowa w organizacji,
  • obsługa klienta,
  • dokumentacja biurowa,
  • sztuka prezentacji produktu i autoprezentacji.