Kierunek szkolenia: Pracownik biurowy z elementami logistyki

Zakres tematyczny:

  • sporządzanie pism,
  • prowadzenie korespondencji,
  • archiwizacja dokumentów,
  • elementy logistyki