W ramach realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę” nr RPOP.07.02.00-16-0049/18na terenie województwa opolskiego.

Fundacja Instytut Edukacji prowadziła GRUPOWE PORADY ZAWODOWE dla 72 Uczestników.

GRUPOWE PORADY ZAWODOWE, których celem było stworzenie warunków do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań (tzw. burza mózgów) podczas spotkań z uczestnikami projektu. Wsparcie dotyczyło zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, analizy lokalnego rynku pracy, nauki autoprezentacji w kontakcie z pracodawcą, a także zapoznanie się z barierami na drodze do zatrudnienia.