W ramach realizacji projektu „Otwarci na nowe możliwości – podkarpacki rynek pracy dla aktywnych” nr RPPK.07.01.00-18-0001/17 na terenie województwa podkarpackiego.

Fundacja Instytut Edukacji prowadziła SZKOLENIA ZAWODOWE w formie zajęć grupowych podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla 8 osób w wymiarze łącznym 80 godzin lekcyjnych.

Kierunek szkolenia: „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży”

 Zakres tematyczny:

 • przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • charakterystyka i organizacja pracy w biurze,
 • informacja w pracy biurowej,
 • redagowanie pism,
 • efektywna komunikacja,
 • organizacja i zarządzanie,
 • organizacja spotkań służbowych,
 • obsługa interesantów i udzielanie informacji, 
 • wizerunek pracownika biurowego,
 • kultura zawodowa,
 • zagadnienia prawne,
 • obsługa urządzeń biurowych i komputera,
 • zielone biuro – budynki i otoczenie,
 • zasady sortowania surowców,
 • możliwość ponownego użycia surowców wtórnych,
 • edukacja proekologiczna.