Kierunek szkolenia: Obsługa klienta

Zakres tematyczny:

  • standardy dot. obsługi klienta,
  • rozmowa z klientem,
  • sytuacje konfliktowe