Kierunek szkolenia: Kadry i płace

Zakres tematyczny:

  • sporządzanie listy płac,
  • ustalanie wynagrodzeń,
  • prowadzenie teczki osobowej,
  • czas pracy,
  • Kodeks Pracy