Pracownik biurowy z elementami sprzedaży

Kierunek szkolenia: „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży” Zakres tematyczny: przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, charakterystyka i organizacja pracy w biurze, informacja w pracy biurowej, redagowanie pism, efektywna komunikacja, organizacja i …