AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Informujemy, że rozpoczęły się  indywidualne zajęcia uczestników projektu „Aktywna droga włączenia” z pośrednikiem pracy. Projekt realizujemy na terenie województwa dolnośląskiego i do jego mieszkańców kierujemy formy wspierania aktywizacji zawodowej.

Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia i staż zawodowy.

W ramach projektu „Aktywna droga włączenia” zapewniamy wsparcie takie jak zajęcia indywidualne psychologiczne, zajęcia grupowe psychologiczne, zajęcia indywidualne z coachem, zajęcia indywidualne z doradca zawodowym, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i możliwość podjęcia pracy. Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.