AKTYWIZACJA ZAWODOWA W BYTOMIU!

Jesteś mieszkańcem Bytomia? Fundacja Instytut Edukacji realizuje projekt właśnie w Twoim mieście! Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r. Projekt „Razem ku aktywności” adresowany jest dla 48 osób w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osób bez kwalifikacji zawodowych oraz osób bez doświadczenia zawodowego. Dowiedz się więcej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej u min. 90% z 48 osób (29K, 19M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych obejmujących: diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów U z opracowaniem IŚR, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, staże i pośrednictwo pracy.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  2. Poradnictwo psychologiczne
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Warsztaty kompetencji społecznych
  5. Staże zawodowe
  6. Pośrednictwo pracy

Do projektu zgłosisz się osobiście w Biurze Projektu ul. Armii Krajowej 220 lok. 1/111, 43-316 Bielsko- Biała, telefonicznie +48 661 451 895 lub mailowo agnieszkak@instytut-edukacji.org. Zapraszamy!